Kategori: Transportansökan

Hur man använder Waze enkelt på Android och iPhone

Hur man använder Waze enkelt på Android och iPhone

Har du någonsin upplevt frustration och stress från att ha fastnat i trafiken i timmar på vägen? Kanske har vissa invånare i storstäder som är fulla av fordon, som Jakarta, upplevt detta problem.Ja, Waze är här för att övervinna de irriterande trafikproblemen. Detta är applikationen som kommer att hjälpa dig när du är på väg. Hur man använder
9 program för att kontrollera e-avgiftsbalanser på en Android-smartphone

9 program för att kontrollera e-avgiftsbalanser på en Android-smartphone

Avgiftsbelopp som betalas kontant är ibland ineffektiva och ineffektiva. Ibland betalar användare för dessa motorvägtjänster inte med exakta pengar, så att transaktionen tar längre tid.Efterdyningarna av infall ovan är förekomsten av långa köer när man går till den avgiftsbelagda vägen, speciellt när den fordonsvolymen är hög. Har någon upplev
10 bästa GPS- och navigationsapplikationer på Android Smartphones

10 bästa GPS- och navigationsapplikationer på Android Smartphones

När vi pratar om GPS och navigationsapplikationer är det säkert första gången som vi tänker på Google Maps. Ja, Google-applikationen är nu den mest omfattande visningen av kartor i olika regioner i världen.Google Maps-applikationen får också periodiska uppdateringar så att kartinformation som visas blir mycket korrekt. Funktionern
11 Bästa Mudik Flow Info-applikation på Android Mobile

11 Bästa Mudik Flow Info-applikation på Android Mobile

Hemkomst har blivit en tradition i detta moderland. Inte få människor reser när Idul Fitri. De flesta går hem för att lindra hemlängtan med släktingar. Men inte sällan olika hinder, särskilt trafikstockningar upplevs ofta av resenärer. Resenärer kan övervinna trafikstockningar med en av de 11 applikationerna för information om flödet av hemkomstvägen.Med den här app