Pris för det senaste paketet för telefon och SMS 3 (Tri) juli 2020

Tri erbjuder ett antal attraktiva telefon- och SMS-paket till sina kunder. De har ett separat samtalspaket mellan andra Tri och alla operatörer. Således kan kunderna välja den de behöver utan att behöva betala för en annan.

Liksom Tri-internetpaketet har även telefon- och SMS-paket överkomliga priser för alla grupper. Dessutom har de tillgängliga telefon- och SMS-paketen också en giltighetsperiod som varierar, från dagligen, veckovis, till månad. Följande är en lista med 3 telefon- och SMS-paket som kan köpas.

Tri Mania

Tri Mania

Detta är ett Tri-telefonpaket som kan användas av andra Tri-kunder till ditt hjärtas innehåll. Kunderna kan välja Tri Mania-paketet dagligen, varje vecka eller varje månad.

Det här att komma ihåg från detta samtalspaket är att kunder inte kan köpa ett paket med en aktiv period som är kortare än det paket som används. Istället kan kunder köpa paket med samma eller längre aktiva period.

Den återstående Tri Mania-paketkvoten förloras när paketets aktiva period slutar och när det automatiskt förnyas. Om kunden vill att den återstående kvoten inte ska löpa ut och ackumuleras, måste kunden köpa ett Tri Mania-paket innan automatisk förnyelse sker.

Följande är en lista över Tri Mania-telefonpaket att välja mellan.

1. Tri Mania 50

 • Total kvot: 50 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetstid: 1 dag
 • Pris: Rp 2 000

2. Tri Mania 150

 • Total kvot: 150 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetsperiod: 3 dagar, automatisk förnyelse gäller
 • Pris: Rp 5 000

3. Tri Mania 375

 • Total kvot: 375 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetsperiod: 7 dagar, automatisk förnyelse gäller
 • Pris: 12 000 Rp

4. Tri Mania 800

 • Total kvot: 800 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetsperiod: 30 dagar, automatisk förnyelse gäller
 • Pris: 25 000 Rp

Ring ++ Fellow

Ring ++ Fellow

Call ++ Sesame är ett telefonpaket till andra Tri som har en speciell fördel. Detta paket kan användas hela tiden när kortet är aktivt så att den återstående outnyttjade telefonkvoten samlas.

Eftersom det är ackumulerat så länge kortet är aktivt kan kunder köpa detta paket mer än en gång på samma dag. Detta betyder också att ingen automatisk förlängning gäller Nelpon ++ Fellow-paketet. Här är paketalternativen.

1. Ring ++ Fellow 50

 • Total kvot: 50 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetsperiod: Följ kortets aktiva period
 • Pris: Rp 5 000

2. Ring ++ Fellow 50

 • Total kvot: 120 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetsperiod: Följ kortets aktiva period
 • Pris: 10 000 Rp

Gratis att prata

Gratis att prata

Free Talk är ett Tri-telefonpaket som kan användas både för andra Tri, alla operatörer och hemtelefoner (Telkom). Samtidigt gäller detta paket inte för samtal till premiumnummer.

Det finns ingen tidsgräns för det Talk-free telefonpaketet till alla operatörer. Detta betyder att kunder kan använda den 23:59 varje dag under den aktiva perioden för paketet.

Talk-Free Call-kvoten är ackumulerad när kunder köper ett nytt Talk-Free-paket när ett annat Talk-Free-paket är aktivt. Här är en lista över paket.

1. Fritt tal 20

 • Total kvot: 20 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetstid: 7 dagar
 • Pris: Rp 5 000

2. Free Talk 60

 • Total kvot: 60 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetstid: 30 dagar
 • Pris: 15 000 Rp

3. Free Talk 150

 • Total kvot: 150 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetstid: 30 dagar
 • Pris: IDR 30 000

4. Free Talk 250

 • Total kvot: 250 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetstid: 30 dagar
 • Pris: IDR 50 000

Ring ++ Andra operatörer

Ring ++ Andra operatörer

Precis som Nelpon ++ Sesame-kvoten, kommer även Nelpon ++ Övriga operatörskvoter att upphöra att gälla varje månad och kommer att vara kumulativa medan kortet fortfarande är giltigt. Skillnaden är tydlig att detta telefonpaket specifikt används för alla operatörer. Samtidigt kan de andra villkoren sägas vara desamma som Nelpon ++ Fellow-paketet.

1. Ring ++ Andra operatörer 20

 • Total kvot: 20 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetsperiod: Följ kortets aktiva period
 • Pris: IDR 14 000

2. Ring ++ Andra operatörer 65

 • Total kvot: 65 minuter
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetsperiod: Följ kortets aktiva period
 • Pris: 40 000 IDR

Tri-SMS-paket

SMS TRi

Kunder kan köpa Tri SMS-paketet nedan som gäller för andra Tri och alla operatörer. Alla Tri SMS-paket har inte automatisk förnyelse.

1. SMS 250

 • Total kvot: 250 SMS
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetstid: 7 dagar
 • Pris: Rp 5 000

2. Text 600

 • Total kvot: 600 SMS
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetstid: 14 dagar
 • Pris: 10 000 Rp

3. SMS ++ 250

 • Total kvot: 250 SMS
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetsperiod: Följ kortets aktiva period
 • Pris: 10 000 Rp

4. SMS ++ 1000

 • Total kvot: 1000 SMS
 • Kvotfördelning: Ingen
 • Giltighetsperiod: Följ kortets aktiva period
 • Pris: IDR 30 000

Hur man köper ett paket

Hur man köper ett tri-paket

Tri-kunder kan köpa de telefon- och SMS-paket de vill ha via Bima + -applikationen som kan laddas ner i Play Store och App Store, Bima + -webbplatsen eller via UMB * 123 #.

1. Tri Mania

Genom UMB

 • Ring * 123 * 5 * 4 #
 • Välj ett av Tri Mania-paketen
 • Köp och se till att du får en köpbekräftelse

Milky + applikation eller webbplats

 • Öppna bima + -programmet eller webbplatsen
 • Ange med Tri's nummer
 • Välj 3 produkt-menyn
 • Välj menyn Ring & SMS
 • Hitta Tri Mania-paketet och välj det du vill köpa
 • Köp och se till att du får en köpbekräftelse

2. Ring ++ Fellow / Alla operatörer

Förutom att det är tillgängligt digitalt på Bima + -applikationen eller webbplatsen, är Nelpon ++ Sesama-paketet också fysiskt tillgängligt i form av kuponger som kan köpas i närmaste Tri partner-butiker. Detta paket kan också köpas via UMB.

Genom UMB

 • Kontakt * 123 #
 • Välj menyn Call + Others / Other Operators
 • Välj ett av paketet Andra samtal / andra operatörer
 • Köp och se till att du får en köpbekräftelse

Milky + applikation eller webbplats

 • Öppna bima + -programmet eller webbplatsen
 • Ange med Tri's nummer
 • Välj 3 produkt-menyn
 • Välj menyn Ring & SMS
 • Hitta paketet Nelpon ++ Fellow / Other Operator och välj det du vill köpa
 • Köp och se till att du får en köpbekräftelse

3. Fri tal

Free Talk-telefonpaketet kan aktiveras på flera sätt, inklusive UMB och Bima + -programmet eller webbplatsen.

UMB

 • Ring * 123 * 6 * 1 #
 • Välj ett av Free Talk-paketen
 • Köp och se till att du får en köpbekräftelse

Milky + applikation eller webbplats

 • Öppna bima + -programmet eller webbplatsen
 • Ange med Tri's nummer
 • Välj 3 produkt-menyn
 • Välj menyn Ring & SMS
 • Hitta Free Talk-paketet till alla operatörer och välj det du vill köpa
 • Köp och se till att du får en köpbekräftelse

4. Tri Texting

Tri SMS-paketet kan aktiveras genom att köpa Bima + -applikationen och webbplatsen eller via UMB. Det finns också kuponger för SMS ++ -paketet som kan köpas på närmaste Tri-partner butiker.

UMB

 • Kontakt * 123 #
 • Välj SMS-menyn
 • Välj ett SMS / SMS ++ -paket
 • Köp och se till att du får en köpbekräftelse

Milky + applikation eller webbplats

 • Öppna bima + -programmet eller webbplatsen
 • Ange med Tri's nummer
 • Välj 3 produkt-menyn
 • Välj menyn Ring & SMS
 • Hitta paketet SMS / SMS ++ och välj det du vill köpa
 • Köp och se till att du får en köpbekräftelse

Hur man kontrollerar kvot

Hur man kontrollerar tri-kvot

För att göra det enklare att se status för köpta paket bör kunderna ladda ner och installera Milky + -programmet som finns tillgängligt i Play Store för Android och App Store för iOS.

 • För Nelpon ++ Sesama-paketet kan kunder kontakta * 123 * 2 * 2 * 4 # för att kontrollera kvoten efter att ha fyllt på detta paket.
 • För andra Operatörs Call + -paket kan kunder kontakta * 123 * 5 * 1 * 3 # för att kontrollera kvoten efter att ha fyllt på detta paket.
 • Återstående gratis samtalskvot kan också kontrolleras via SMS genom att skriva INFO (utrymme) GRATIS till 123.

Hur man stoppar paket

Kunder kan sluta prenumerera (särskilt för paket som ansöker om automatisk förlängning) Tri-telefonpaketet ovan genom att skicka ett SMS till nummer 123.

 • Tri Mania: Skriv STOP (mellanslag) TM och skicka till 123> Se till att du får bekräftelse på paketets inaktivering
 • Gratis att prata: Skriv STOPP (mellanslag) ANYNET skicka till 123> Se till att du får bekräftelse på paketdeaktivering

Det är den kompletta listan över telefon- och SMS 3-paket som kan köpas. Om det finns problem med köp och andra, vänligen kontakta CS Tri för hjälp.