Här är orsakerna och sätten att övervinna Bootloop på Android

Bootloop är en mardröm för alla ägare av Android-enheter. När du upplever startloop fortsätter enheten att snurra i startskärmen och kan inte komma in i systemet. Resultatet kommer att enheten inte kommer att användas igen.

Det finns många sätt att övervinna bootloop som du kan använda. Men hur man kan övervinna bootloop är ganska komplicerat eftersom varje enhet kommer att ha ett annat sätt än andra enheter. Dessutom slutar detta bootloop-problem vanligtvis också med att radera data som finns i Android-enheten.

Nåväl den här gången kommer jag att granska flera sätt att övervinna bootloop på Android-enheter. Men metoden som granskas här är bara en allmän metod och inte ett specifikt sätt för alla Android-enheter. Låt oss tidigare diskutera de olika orsakerna.

Orsaker till Bootloop

Det finns ingen rök om det inte finns någon eld. Ja, bootloop kan hända inte plötsligt utan en specifik orsak. Den här bootloopen brukar hända eftersom vi gör olika typer av saker som korsar varandra med Android-systemet. Nåväl här är några av orsakerna till bootloop:

 • Blinkande anpassad ROM

Bootloop-problem uppstår ofta efter att vi har blinkat en ny anpassad ROM. Detta beror vanligtvis på dalvik-cavhe eller gamla data som inte har raderats så att de istället används av det nya systemet. Ett skadat anpassat ROM-paket kan också orsaka bootloop när du installerar det.

 • Installera mod

Bootloop inträffar vanligtvis också efter att vi installerat mod för Android-systemet. Det här problemet uppstår eftersom mod installerad inte är kompatibel med den ROM vi använder. Dessutom kan mods som inte är välorganiserade också vara orsaken till denna startloop.

 • Fel uppsättning behörigheter

Android är mycket beroende av rätt systemtillstånd. Om du ställer in fel behörigheter för ett filsystem kan det leda till bootloop. Undersök därför innan du tillåter en fil.

 • Återställ säkerhetskopieringssystemet

Att återställa filer relaterade till systemet kan också orsaka startloop. Precis som den första orsaken orsakas detta problem också av gammal dalvik-cache som inte har raderats helt.

Hur man övervinner Boloop

hur man löser bootloop

Efter att ha känt till de olika sakerna som orsakar det, låt oss nu diskutera hur man kan övervinna bootloop. Se till att du vet orsaken så att du kan övervinna den med rätt metod.

 • Rengör dalvik-cache

Om startloop uppstår efter att du har blinkat en ny anpassad ROM eller efter en återställning av säkerhetskopiering kan du prova den här första metoden. Den här metoden kommer att rensa den gamla dalvik-cachen så att systemet kommer att ersätta den med en ny.

Stäng först av din Android-enhet helt genom att ta bort batteriet och lämna den sedan i 2 till 3 minuter. Om batteriet är inbäddat och inte kan tas bort trycker du på strömbrytaren i flera minuter tills enheten stängs av helt.

Slå sedan på enheten igen och gå sedan till återhämtning (CWM, TWRP och liknande). Inmatningsmetoden är olika för varje enhet, vissa genom att trycka på volymknappen, andra trycker på hemknappen och så vidare. Justera den enhet du har.

I återställningen kan du använda volymknappen, hemknappen och strömknappen för att navigera. Men återigen kommer funktionen att vara annorlunda i varje enhet. Efter att ha angett återhämtning, följ följande steg:

 1. Välj Avancerad-menyn
 2. Välj alternativet "Torka av Dalvik-cache"
 3. Öppna sedan menyn "Montering och lagring"
 4. Välj alternativet "Torka / cache"
 5. reboot
 • Radera data

Om du efter att ha följt stegen ovan startproblemet fortfarande inte är löst kan du också försöka ta bort data. Men innan du måste säkerhetskopiera först för att spara data. Här är stegen:

 1. Ange återhämtning
 2. Välj menyn "Backup & Restore"
 3. Välj "backup"
 4. Öppna sedan menyn "Montering och lagring"
 5. Välj "Wipe / Data"
 6. Välj "Torka / cache"
 7. reboot
 • Ny Flash ROM

Om de två sätten ovan inte har lyckats lösa startloopproblemet, är den anpassade ROM-enheten som har installerats troligtvis skadad eller inte kompatibel med din Android-enhet. För att övervinna detta måste du ladda ner och installera en ny anpassad ROM. Hur:

 1. Ange återhämtning
 2. Välj "Install Zip"
 3. Leta efter den anpassade ROM som du just har laddat ner och installera den sedan
 4. reboot

Om du inte vill installera en ny anpassad ROM kan du också installera en lager-ROM på din enhet. Den här metoden varierar beroende på vilken enhet du använder. Till exempel kan Sony-enheter använda PC Companion-applikationer, Samsung med KIES och liknande.

 • Korrigeringstillstånd

Om bootloop-problemet orsakas av ett fel som ger tillstånd, är det ganska enkelt att fixa det. Följande steg citeras från XDA:

 1. Ange återhämtning
 2. Öppna avancerad-menyn
 3. Välj alternativet "Fixbehör"
 4. reboot

Nu är det några av orsakerna och sätten att övervinna bootloop som kan tillämpas på din Android-enhet. Kom ihåg att ovanstående metod endast är en allmän beskrivning så att inte allt kan tillämpas på alla Android-enheter. Besök forumet eller FB-gruppen för varje enhet för mer specifika sätt.